Yellow Belt Training Septemb. 2019

Lean Six Sigma Yellow Belts leveren een belangrijke bijdrage aan Lean Six Sigma projecten en hebben een aanzienlijke rol bij het signaleren van vraagstukken die met Lean Six Sigma kunnen worden aangepakt. Speciaal voor deze deelnemers heeft Van Eekhout Consulting een Lean Six Sigma Yellow Belt training ontwikkeld. Een 2 daagse opleiding waarbij kennis wordt gemaakt met de Lean Six Sigma methode, de voordelen en nadelen ervan en de diverse valkuilen.

Om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de deelnemers te blijven worden herkenbare voorbeelden gebruikt. De training is in hoge mate interactief, waarbij ruimschoots de gelegenheid aanwezig is om zelf na te denken over de toepassing, vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Het materiaal en de spreektaal in deze training is Nederlands.

Na de eerste dag wordt een kleine eigen opdracht uitgevoerd met behulp van een A3 formaat. De opdracht neemt circa 4 manuren in beslag en wordt individueel of in koppels uitgevoerd. Hierbij wordt gekozen voor een vraagstuk uit eigen werkomgeving.

Op de laatste middag wordt het examen afgenomen en tevens het resultaat van de opdracht besproken. Deelname aan het examen is niet verplicht. Met het examen wordt getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean Six Sigma. De toets bestaat uit 20 vragen en is in het Nederlands. Met de toets en de opdracht wordt het Lean Six Sigma Yellow Belt certificaat behaald. Deelnemers die niet aan het examen deelnemen ontvangen een certificaat van deelname.

Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om:

 • – Lean Six Sigma Projecten te signaleren
 • – Teams te ondersteunen bij de toepassing van Lean en Six Sigma DMAIC
 • – Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren
 • – Effectiever om te gaan met de dynamiek van verandering

 

Trainingsprogramma:

Data: 26 september en 10 oktober 2019
Tijd: dagelijks van 9.00 -17.00
Locatie: De Lunterse Boer in Lunteren
Bestemd voor: Deelnemers met praktische ervaring.

 Dag 1:

 • – Introductie: Wat is Lean? Wat is Six Sigma? Wat, wanneer toepassen?
 • – Lean Cultuur en Kaizen
 • – Lean 10 stappen benadering:
 1.    – 1. Het Probleem: A3 reporting
 2.    – 2. Klantwaarde: VOC & CTQ
 3.    – 3. Onderzoek: Kijk & zie, Oorzaakanalyse, Process Mapping
 4.    – 4. Structureer: 5S werkplek
 5.    – 5. Visualiseer: Borden, Two-bin principe
 6.    – 6. Zeven verspillingen, Error Proofing, Poka Yoke
 7.    – 7. Tijdcompressie, SMED-methode
 8.    – 8. Balanceer Capaciteit, Cyclustijd, Tacttijd
 9.    – 9. Vraag gestuurd werken (Pull)
 10.    – 10. Borging, De factor mens
 • – Selectie eigen Project
 • – Lean spel


Dag 2:

 • – Lean Realisatie & Kata
 • – Six Sigma DMAIC: Charter, Meten, Data en Grafieken, Borging
 • – Verandermanagement
 • – Opdrachtpresentaties
 • – Yellow Belt Examen
 • – Evaluatie, Discussie en terugkoppeling

 

Deelnamekosten en voorwaarden

Deelnamekosten voor de 2 daagse training bedragen € 990,– per deelnemer. Dit is inclusief tussentijdse begeleiding, studiemateriaal, lunch, koffie en frisdrank en exclusief BTW. (Voor een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie geldt een kortingspercentage van 50%.)

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar beekhout@planet.nl .