Wat is Six Sigma?

Six Sigma is wereldwijd de bekendste en meest toegepaste methode voor het verbeteren van processen in organisaties. Six Sigma is een erkende methode om de winstgevendheid van organisaties te verbeteren. Het is gericht op het nemen van beslissingen gebaseerd op relevante gegevens. Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Six Sigma is meer dan vijfentwintig jaar geleden gestart bij Motorola. Multinationals als American Express, Boeing, Citibank, Dow, Ford en General Electric melden grote successen met dit programma. Ook in Nederland zien we dat Six Sigma steeds meer wordt toegepast door zowel profit- als non-profit organisaties. Six Sigma is ook zeer goed toepasbaar in het Midden- en Klein Bedrijf.

De meeste organisaties combineren in hun verbeterprogramma Six Sigma met Lean. Bepalende factoren bij de keuze voor Six Sigma of Lean zijn complexiteit en onzekerheid. Is sprake van grote complexiteit en veel onzekerheid over oorzaken en oplossingen, dan heeft de Six Sigma aanpak de voorkeur. Is het vraagstuk minder complex en zijn oorzaken en oplossingen relatief eenvoudig te herkennen, dan heeft Lean de voorkeur. Daarnaast spelen de beschikbare hoeveelheid tijd, geld en mankracht een belangrijke rol. Moet snel een oplossing gevonden worden en mag het project niet veel kosten dan verdient Lean de voorkeur. Heeft een organisatie de wil en de mogelijkheden om een vraagstuk grondig te onderzoeken dan heeft Six Sigma de voorkeur. Six Sigma leidt doorgaans tot betere oplossingen.

Six Sigma is gebaseerd op een klantgedreven benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering. Het uitgangspunt is uniforme meting van het kwaliteitsniveau in het hele bedrijf (alle processen) met het begrip ‘defects per million opportunities’ oftewel DPMO. Het implementeren van Six Sigma in een organisatie betekent dat beslissingen die betrekking hebben op kwaliteit, niet langer gebaseerd zijn op emoties of ervaring maar op harde data. Om juiste beslissingen te nemen moet dus geschikte informatie verzameld worden en moet men weten hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Six Sigma betekent Zes Sigma. Sigma is de standaarddeviatie. Six Sigma is een kwaliteitsniveau waarbij het foutenpercentage gelijk is aan 3,4 fouten op een miljoen mogelijke fouten. Een lagere Sigma waarde betekent een groter foutenpercentage en dus een lager kwaliteitsniveau.

Waarin onderscheidt Six Sigma zich?

De kracht van Six Sigma ligt op een aantal gebieden.

  • Structuur: Six Sigma is een grondige en goed gestructureerde methode.
  • Klantenwens: Six Sigma is gericht op wat de klant belangrijk vindt. Het voldoen aan de klantenwens en het vergroten van de klanttevredenheid staan centraal.
  • Bedrijfsresultaat: Six Sigma draagt bij aan het bedrijfsresultaat door onder andere kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en het vergroten van marktaandeel.
  • Opleiding: Six Sigma legt een krachtig fundament voor kwaliteitsverbetering door een opzet waarbij eigen werknemers worden opgeleid. Ze zijn daardoor in staat zelf hun processen te meten. Dit gebeurt in projectvorm met de DMAIC methodiek. Het management wordt actief betrokken in dit proces.

DMAIC

 

De Six Sigma methode bestaat uit een vijftal stappen, kortweg DMAIC genoemd. De afkorting DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Dit stappenplan is de basis van de Six Sigma aanpak.

Define: Het scherp stellen van de uitgangspunten van het project en het activiteitenplan, het vastleggen van huidige processen en het vaststellen van wat klanten willen.
Measure: Het verzamelen van informatie over het proces.
Analyze: Het analyseren van processen en gegevens en het vaststellen van oorzaken.
Improve: Het bedenken van oplossingen zoals bijvoorbeeld productieaanpassingen, nieuwe procesinstellingen, service concepten, etc..
Control: Het voorzien van maatregelen om het verbeterde proces onder controle te houden.

Six Sigma Belts

Yellow Belts zijn deelnemers in projecten. Daarnaast spelen de Yellow Belts een belangrijke rol bij het vinden van vraagstukken die mogelijk met Six Sigma kunnen worden aangepakt. De Yellow Belt training is een 1 of 2-daagse training. De training geeft een eerste overzicht van de Six Sigma DMAIC methode, de voordelen, de nadelen en valkuilen.

Green Belts ondersteunen Black Belts. De Green Belt training is een compacte 5 of 6-daagse training. Het kennisgebied van de Green Belt training is vastgelegd in een Body of Knowledge (BOK) van de American Society for Quality (ASQ).

Black Belts zijn degenen die de projecten leiden. De Black Belt training is een 15-daagse training met 140 uren zelfstudie. Het kennisgebied van de Black Belt training is ook vastgelegd in een Body of Knowledge (BOK) van de American Society for Quality (ASQ). De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Six Sigma methode.

 

Tot Slot

Over Six Sigma zijn vele boeken volgeschreven en via internet is een bijna onuitputtelijke hoeveelheid informatie te verzamelen. Dit maakt het voor een onderneming die wil starten met een Six Sigma programma zeker niet eenvoudiger. Waarmee te beginnen? Welke stappen nemen? Wat zeker niet doen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen is het noodzakelijk kennis en ervaring op te bouwen. Het is raadzaam kennis en ervaring in eerste instantie van buitenaf in te schakelen.

Download volledige artikel “Wat is Six Sigma”.