FAQ

 

Wat is het studiemateriaal voor de Black Belt Training?

Het studiemateriaal bestaat uit een Black Belt map (Council of Indiana Primer), Black Belt oefen boek, Examen-tool, Slides van de complete training, Black Belt memory Jogger, Boek: Lean Six Sigma en Minitab, Memory-stick met tools, formats, artikelen en oefenmateriaal.

Worden speciale eisen aan een laptop gesteld.

Aan de laptop worden geen speciale eisen gesteld. Een standaard laptop met MSOffice is voldoende.

Wat kost een In-Company Green Belt Training voor 10 personen?

Een 5,5 daagse  In-Company Green Belt Training voor 10 personen kost 14.250 euro. De training kost 2000 euro per dag, plus 125 euro per dag reis-en verblijfkosten van de trainer, plus 250 euro begeleiding en materiaalkosten per deelnemer. Dit is exclusief facilitaire kosten en exclusief BTW.

Wat kost deelname van 2 of meer personen uit één organisatie aan de open Green Belt Training?

Deelname van 2 of meer personen uit één organisatie aan de open Green Belt training kost 1800 euro per deelnemer. Dit is inclusief materiaal en facilitaire kosten, exclusief reis- en verblijfkosten van de deelnemers en exclusief BTW..

Wordt een certificaat verstrekt?

Bij alle trainingen wordt een certificaat verstrekt: Green Belt, Black Belt of Lean Master. Hiervoor moet een examen worden gedaan. Dit examen is gebaseerd op de ASQ norm.

Wat is het aandeel Lean in de Green Belt Training?

In de Green Belt Training worden circa 1,5 dag van 6 dagen besteed aan Lean. Bij een In-Company training kan dit op verzoek worden uitgebreid met materiaal uit de Lean Master Class. Hiervoor is dan extra trainingstijd nodig.

Moet in de Green Belt Training een project worden uitgevoerd?

In de Green Belt training wordt gebruik gemaakt van een Standaard Casus en wordt door de deelnemers standaard projectcase of een eigen praktijkcase gedaan.

Welke software is nodig in de Green Belt Training?

In de Green Belt training wordt gebruik gemaakt van Excel of Minitab.

Welke eisen gelden voor Green Belt certificering?

Kennis gebied is: ASQ body of knowledge met toevoeging van Lean. Toetsing is op basis van ASQ Green Belt Examen.

Welke eisen gelden voor Black Belt Certificering

Een Black Belt moet 1 project uitgevoerd hebben. Het Black Belt project moet binnen 2,5 jaar na het behalen van het theorie certificaat afgerond zijn. De besparing moet substantieel zijn, afhankelijk van omvang van een organisatie is dit doorgaans tussen de 50k en 150k euro. Het moet een Six Sigma project zijn, de DMAIC of DMADV methode moet gevolgd zijn. Het slagen voor het examen levert het BB theoriecertificaat, het uitvoeren van een project levert het completerende praktijkcertificaat. Van Eekhout Consulting hanteert de ASQ normering (Body of Knowledge) voor het theoriecertificaat en het praktijkcertificaat.

Welke eisen gelden voor Lean Master certificering:

Kennisgebied is: Lean Thinking van Womack & Jones en The Toyota Way van Jeffrey K. Liker. Toetsing is op basis van een door Van Eekhout Consulting ontwikkeld examen. Op dit moment zijn er geen algemeen toepasbare maatstaven voor de Lean Master certificering.