Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt Training (Open en In-Company)

De Six Sigma Green Belt training is een compacte training die 6 dagen in beslag neemt. Eerst wordt de theorie behandeld en vervolgens toegepast in een eigen vraagstuk of op een standaardcase. Met het examen wordt getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Six Sigma. De toets bestaat uit 40 vragen en is Engelstalig. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Lean, Six Sigma, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, Praktijkvoorbeelden, Managen van Lean en Six Sigma Projecten, Managen van de verandering en Human Dynamics.

Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • Teams te ondersteunen bij de toepassing van DMAIC
  • Projectverbeteringen te definiëren
  • Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
  • Het proces te verbeteren

Zie agenda voor geplande Green Belt Trainingen.