Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt Training (open en in-company)

Six Sigma Green Belts zijn onmisbaar bij verbeterprojecten. Ze ondersteunen de projectleiders of zijn zelf projectleider. Bij Van Eekhout Consulting kunt u terecht voor een gedegen Lean Six Sigma Green Belt training. Het is een 6-daagse opleiding waarin zowel de theorie als toepassing in de praktijk aan de orde komt. De Lean Six Sigma Green Belt training is geschikt voor iedereen met een leidende of ondersteunende rol.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de Lean Six Sigma Green Belt training wordt in het praktijkgedeelte de theorie toegepast op een eigen vraagstuk of op een standaardcase. Zo wordt direct duidelijk of de theorie begrepen is of dat er nog verdere uitleg benodigd is. De Lean Six Sigma Green Belt opleiding wordt uiteindelijk afgesloten met een examen waarbij getoetst wordt of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean Six Sigma. De toets bestaat uit 40 vragen over Lean Six Sigma met een vaste verdeling over de fasen Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Ook het managen van Lean en Six Sigma Projecten, het managen van verandering (Human Dynamics) en enkele praktijkvoorbeelden komen in de training aan de orde.

Een echte Lean Six Sigma Green Belt

Na het afronden van de Lean Six Sigma Green Belt opleiding kunt u met trots zeggen dat u een Lean Six Sigma Green Belt bent. U bent in staat om:

  • – Teams te ondersteunen en te leiden bij de toepassing van DMAIC
  • – Projectverbeteringen te definiëren
  • – Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
  • – Het proces te verbeteren
  • – Verbeteringen te verankerenBekijk onze agenda voor geplande Lean Six Sigma Green Belt trainingen.