Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Training (Open en In-Company)

Black Belts vervullen een sleutelrol in Six Sigma projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Black Belts worden daarom intensief getraind om projecten te kunnen selecteren en uitvoeren en zodoende resultaten te realiseren. De 15 daagse Six Sigma Black Belt training voldoet aan de ASQ norm (American Society for Quality) en bestaat uit 5 blokken van 3 dagen, verdeeld over 4 maanden. Tussentijds wordt van de cursisten verwacht dat zij het materiaal bestuderen (100 uren zelfstudie). Voor het behalen van het Black Belt theorie certificaat wordt na afloop met 150 vragen getoetst of de kandidaat voldoende kennis heeft van Six Sigma. De toets is Engelstalig. Tijdens of na het theoretische deel kan een Six Sigma Black Belt project worden uitgevoerd. Met het uitvoeren van dit project wordt het Black Belt praktijk certificaat behaald. Tijdens de training wordt de theorie toegepast op een praktijkcase. Bij het analyseren van data wordt gebruik gemaakt van Minitab, een statistisch software pakket.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Project Charter, Teams, Project Management, Process Mapping, Value Stream Mapping, Lean Concepts, Voice of the Customer, Basic Statistics, Minitab, Measurement System Analysis (MSA), Data Collection, Process Capability, Process Yield, Hypothesis Testing, F-test, T-test, Analysis of Variance (ANOVA), Correlation, Regression, Design of Experiments, Quality Function Deployment (QFD), Failure Mode & Effects Analysis (FMEA), Error Proofing, Statistical Process Control (SPC), Human Dynamics en Program Startup and Deployment

De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Six Sigma methode. Aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:

  • Teams aan te sturen bij de toepassing van Six Sigma DMAIC
  • Prioriteit te stellen aan verbeteractiviteiten die de grootste impact hebben
  • Projectverbeteringen te kunnen definiëren
  • Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
  • Data te analyseren om zo oorzakelijke verbanden te vinden
  • Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren
  • Effectief omgaan met de intermenselijke dynamiek van verandertrajecten

Zie agenda voor geplande Black Belt Trainingen.