Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Training (open en in-company)

Black Belts vervullen een sleutelrol in Lean Six Sigma projecten. Zij zijn de leiders van het project en zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Black Belts worden daarom intensief getraind. De 15-daagse Lean Six Sigma Black Belt training van Van Eekhout Consulting voldoet aan de ASQ norm (American Society for Quality) en bestaat uit 5 blokken van 3 dagen, verdeeld over 4 maanden. Tussentijds wordt van de cursisten verwacht dat zij het materiaal bestuderen (100 uren zelfstudie).

Wat gaat er gebeuren?

Een Six Sigma Black Belt wordt u niet zomaar. Pas na het behalen van een positief resultaat op de Lean Six Sigma Black Belt toets met 150 vragen, ontvangt u een theorie certificaat. De toets Laat zien of de kandidaat voldoende kennis heeft van Lean Six Sigma op Black Belt niveau. Daarnaast kan ook een praktijk certificaat behaald worden door tijdens of na het theoretische deel van de training een Lean Six Sigma Black Belt project uit te voeren. Hierbij wordt de theorie toegepast op een vraagstuk uit de praktijk.

Gedurende de Lean Six Sigma Black Belt opleiding worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Project Charter, Teams, Project Management, Process Mapping, Value Stream Mapping, Lean Concepts, Voice of the Customer, Basic Statistics, Minitab, MSA, Data Collection, Process Capability, Process Yield, Hypothesis Testing, F-test, T-test, ANOVA, Correlation, Regression, Design of Experiments, QFD, FMEA, Error Proofing, SPC, Human Dynamics en Program Startup and Deployment.

Lean Six Sigma Black Belt professionals

Na de Lean Six Sigma Black Belt training kunt u zich Six Sigma Black Belt professional noemen. U weet op effectieve en efficiënte wijze de Lean Six Sigma methode toe te passen. U bent in staat om:

  • – Teams aan te sturen bij de toepassing van Lean Six Sigma DMAIC
  • – Prioriteit te stellen aan verbeteractiviteiten die de grootste impact hebben
  • – Projectverbeteringen te definiëren
  • – Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
  • – Data te analyseren om zo (oorzakelijke) verbanden te vinden
  • – Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren
  • Effectief omgaan met de intermenselijke dynamiek van verandertrajectenBekijk onze agenda voor geplande Lean Six Sigma Black Belt Trainingen.