Lean Master Class

Lean Master Class (Open en In-Company)

Doelstelling van deze 5 daagse Lean training is deelnemers vertrouwd te maken met de inhoud en de toepassing van Lean. In de training komt daarnaast aan de orde welke werkwijze voor welke situatie geschikt is en op welke wijze Lean programma’s worden vormgegeven. Telkens wordt een deel theorie behandeld en vervolgens toegepast op een standaardcase. Met een examen wordt getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean. De toets bestaat uit 40 vragen en is Engelstalig. In deze Lean training wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de ervaring van de trainers bij ondernemingen als Philips, Pirelli en Cargill. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Voice-of-the-Customer, Value Stream Mapping, 5S, Waste & Visual Management, Mistake Proofing, SMED, Pull Manufacturing, Kaizen, De menselijke factor en het Managen van Lean Programma’s.

Zie agenda voor geplande Lean Master Class. test