Lean Basic

Lean Basic Training (alleen In-Company)

Doelstelling van deze 2 daagse Lean training is deelnemers vertrouwd te maken met de inhoud van Lean. Telkens wordt een deel theorie behandeld en vervolgens worden opdrachten uitgevoerd. Op de tweede dag wordt een examen afgenomen. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Het materiaal en het examen zijn Nederlandstalig. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Voice-of-the-Customer, Value Stream Mapping, 5S, Waste & Visual Management, Mistake Proofing, SMED, Pull Manufacturing, Kaizen en De menselijke factor.