Lean Green Belt Oktober 2019

De Lean Green Belt training is vergelijkbaar met de Lean Six Sigma Green Belt Training, maar dan zonder het Statistiek deel en met meer aandacht voor Lean. Wel wordt de herkenbare Six Sigma indeling Define-Measure-Analyze-Improve-Control gehanteerd. De training is gebaseerd op de IIBLC standaard. Het is een compacte training die 5 dagen in beslag neemt. In de training worden zoveel mogelijk herkenbare voorbeelden gebruikt. De training is in hoge mate interactief, waarbij ruimschoots de gelegenheid aanwezig is om zelf na te denken over de toepassing, vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

De theorie wordt eerst toegepast op een standaard praktijkcase. Parallel aan de training wordt een eigen opdracht uit eigen omgeving uitgevoerd met behulp van A3 Reporting. Na de eerste dag  wordt gestart met het uitvoeren van deze eigen opdracht.  De eigen opdracht neemt circa 20 manuren in beslag en wordt individueel of in groepen van 2 deelnemers uitgevoerd. Op de laatste dag wordt het examen afgenomen en wordt tevens het resultaat van de opdracht besproken. Met het examen wordt getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean. De toets bestaat uit 20 vragen. Met de toets en de opdracht wordt het Lean Green Belt certificaat behaald.

In de eerste vier dagen wordt bij behandeling van theorie en oefeningen, telkens de een link gelegd naar het veranderproces. Op de laatste dag komt het veranderproces nogmaals, maar dan uitgebreider aan de orde.

Aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:
– Teams te ondersteunen bij de toepassing van Lean DMAIC
– Projectverbeteringen te kunnen definiëren
– Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
– Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren
– Effectiever om te gaan met de dynamiek van verandering

Trainingsprogramma:
Data: 14, 15 en 16 oktober 2019 en 2 en 3 december 2019
Tijd: dagelijks van 9.00 -17.00
Locatie: De Lunterse Boer Lunteren (Shuttle OV-reizigers: 0318 483 657)
Bestemd voor: Professionals met praktische ervaring.

Dag 1: Overview en Introductie
Lean en Six sigma Overview: Verspilling. Six Sigma. Wanneer, wat toepassen?
Lean Introductie: Continu verbeteren, Principes, Lean Cultuur, Lean Spel, Routes.
Case beschrijving en start keuze eigen project.

Dag 2: Define
Theorie Define: Project Charter, A3 Reporting, Project Management, Dagelijks Management,  Process Mapping, Prestatiemaatstaven, Voice of Customer en QFD.
Opdracht Define

Dag 3: Measure
Theorie Measure: Visgraatdiagram, Gegevens, Steekproeven, Grafieken en Value Stream Mapping.
Opdracht Measure

Dag 4: Analyze, Improve en Control
Theorie Analyze: Analyse van grafieken, Oorzaken Analyse en Value Stream Analyse
Opdracht Analyze
Theorie Improve: Genereren en selecteren van ideeën, Structureren, Visualiseren, Elimineren van fouten, Flexibiliseren, Pull, FMEA, VSM Ontwerp, Plan en Realisatie.
Theorie Control: Borging met documenteren, monitoren en respons plan.
Opdracht Improve en Control

Dag 5: Programma Management, Human Dynamics, Examen en Presentaties
Programma Management
Managen van de verandering: Urgentie, Visie en Draagvlak.
Praktijkvoorbeelden Lean
Lean Green Belt Examen
Presentatie van resultaten van de eigen opdracht
Afsluiting, Discussie en Feedback

Deelnamekosten en voorwaarden

Deelnamekosten voor de 5 daagse training bedragen € 2.000,– per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal, lunch, koffie en frisdrank en exclusief BTW. Voor een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie geldt een kortingspercentage van 40%. Eventuele kosten voor diner en hotelovernachting zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar beekhout@planet.nl .


[pdf-embedder url=”https://vaneekhoutconsulting.nl/wp-content/uploads/2019/04/Lean-Green-Belt-Curriculum-1.pdf” title=”Lean Green Belt Curriculum”]