Green Belt Training Sept. 2021

Tijdelijk in prijs verlaagd!

De Lean Six Sigma Green Belt training is een compacte training waarbij de theorie wordt toegepast op een standaard praktijkcase. De training voldoet aan de ASQ norm (American Society for Quality). Bij het analyseren van data wordt gebruik gemaakt van de statistisch functies van Excel of Minitab. Parallel aan de training wordt een eigen opdracht uitgevoerd. De opdracht neemt circa 30 manuren in beslag. Hierbij kiezen de deelnemers uit een eigen vraagstuk of een van de beschikbare casussen. Op de laatste dag wordt het examen afgenomen en tevens het resultaat van de opdracht besproken. Met het examen wordt getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean Six Sigma. De toets bestaat uit 40 vragen en is Engelstalig. Met de toets en de opdracht wordt het Lean Six Sigma Green Belt certificaat behaald. Het materiaal in deze Lean Six Sigma Green Belt Training is eveneens Engelstalig. De spreektaal is Nederlands.

Aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:
– Teams te ondersteunen bij de toepassing van Lean en Six Sigma DMAIC
– Projectverbeteringen te kunnen definiëren
– Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
– Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren
– Effectiever om te gaan met de dynamiek van verandering

 


Trainingsprogramma:
Data: 20, 21 en 22 september 2021 en 15, 16 en 17 november 2021
Tijd: dagelijks van 9.00 -17.00
Locatie Face-to-face: De Lunterse Boer Lunteren
(Shuttle voor OV-reizigers: 0318 483 657)
Bestemd voor: Professionals met theoretische achtergrond met praktische ervaring.

Dag 1:
Lean Overview: Waarde en verspilling. Typen van verspilling. Wanneer toepassen?
Six Sigma Overview: Six Sigma methode. Wanneer toepassen? Project selectie.
Case beschrijving: Keuze uit levertijd, ligduur, ziekteverzuim of levensduur.

Dag 2
Theorie Define: Charter opstellen. Process Mapping. Voice of the Customer. QFD.
Opdracht Define
Theorie Measure: Cause & Effect diagram. Soorten gegevens. Steekproeven. Grafieken. Betrouwbaarheid van gegevens/GRR. Proces kwaliteit.

Dag 3:
Opdracht Measure.
Theorie Analyze: Gebruik grafieken. Bewijsvoering. T-test. F-test. Anova. Regressie.
Opdracht Analyze
Keuze eigen opdracht.

Dag 4:
Theorie Improve: Design of Experiments. Genereren van ideeën.
Selecteren van ideeën. Planning en Realisatie. FMEA.
Theorie Control: Borging. Toepassing Control Charts. Nelson test.

Dag 5:
Theorie Lean: 5S. Kaizen. Value Stream Mapping. Pull. A3 Reporting. Mistake Proofing.
Managen van Lean Six Sigma Programma’s: Programmaplan. Do’s & Don’ts.

Dag 6:
Managen van de verandering: Urgentie, Visie en Draagvlak.
Praktijkvoorbeelden Lean en Six Sigma
Lean Six Sigma Green Belt Examen
Presentatie van resultaten van de opdracht
Afsluiting, Discussie en Feedback


Deelnamekosten en voorwaarden

Deelnamekosten voor de 6 daagse training bedragen tijdelijk € 1.995,- per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal, lunch, koffie en frisdrank (Face-to-face) en exclusief BTW. Voor een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie geldt een kortingspercentage van 40%. Eventuele kosten voor diner en hotelovernachting zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar beekhout@wxs.nl .


Download Green Belt Curriculum