Black Belt Training Januari 2022


Lean Six Sigma Black Belts vervullen een sleutelrol in Lean Six Sigma projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Black Belts worden daarom intensief getraind om projecten te kunnen selecteren en uitvoeren en zodoende resultaten te realiseren.


Deze 15 daagse Lean Six Sigma Black Belt training voldoet aan de IASSC en ASQ norm (American Society for Quality) aangevuld met extra Lean onderwerpen en Human Dynamics, en bestaat uit 5 blokken van 3 dagen, verdeeld over 4 maanden. Tussentijds wordt van de cursisten verwacht dat zij het materiaal bestuderen (100 uren zelfstudie). Voor het behalen van het Black Belt certificaat wordt na afloop met 150 vragen getoetst of de kandidaat voldoende kennis heeft van Lean Six Sigma. De toets is Engelstalig. Het begeleid uitvoeren van een Lean Six Sigma Black Belt project, na certificering, is bij de training inbegrepen. Met het uitvoeren van dit project wordt het Black Belt praktijk certificaat behaald. Tijdens de training wordt de theorie toegepast op een praktijkcase. Bij het analyseren van data wordt gebruik gemaakt van Minitab, een statistisch software pakket . De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Lean Six Sigma methode.

Aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:

 • – Teams aan te sturen bij de toepassing van Lean Six Sigma DMAIC
 • – Prioriteit te stellen aan verbeteractiviteiten die de grootste impact hebben
 • – Projectverbeteringen te kunnen definiëren
 • – Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
 • – Data te analyseren om zo oorzakelijke verbanden te vinden
 • – Het proces te verbeteren
 • – Het proces te controleren en verbeteringen te verankeren
 • – Effectief omgaan met de intermenselijke dynamiek van verandertrajecten

Trainingsprogramma:

Blok 1: 17, 18 en 19 januari 2022
Blok 2: 14, 15 en 16 februari 2022
Blok 3: 14, 15 en 16 maart 2022
Blok 4: 11, 12 en 13 april 2022
Blok 5: 9, 10 en 11 mei 2022

Examen: 30 juni of 8 september 2022 van 9.00 tot 13.00

Tijd: dagelijks van 9.00 -17.00 uur

Locatie: De Lunterse Boer in Lunteren (Shuttle Service OV-reizigers: 0318 483 657)
Bestemd voor: Professionals met theoretische achtergrond op minimaal HBO niveau of Green Belt niveau en met praktische ervaring.

Blok 1
Dag 1: Lean and Six Sigma overview
Dag 2: Define & Lean Theory and Case: Charter
Dag 3: Define Theory and Case: Process Mapping, Customer Research

Blok 2
Dag 4: Measure Theory, Minitab application and Exercises
Dag 5: Measure Theory and Case: Data Analysis 1
Dag 6: Measure Theory and Case: Measurement System

Blok 3
Dag 7: Analyze Theory and Exercises
Dag 8: Analyze Theory and Exercises
Dag 9: Analyze Theory and Case: Data Analysis 2

Blok 4
Dag 13: Human Dynamics: Change Management, Stakeholder Analysis,
Dag 14: Human Dynamics: Effective Teams, Dealing with Resistance, Personal presentation
Dag 15: Human Dynamics: Coaching, Managing Conflict

Blok 5
Dag 10: Improve Theory and Case: Design of Experiments
Dag 11: Control Theory and Transition & Deployment
Dag 12: Examples from practice, Special Case, Q&A and Feedback

Examen: 4 uur, 150 vragen, Multiple Choice, Engelstalig


Deelnamekosten en voorwaarden
Deelnamekosten voor de 15 daagse training, inclusief begeleiding bij het praktijkproject, bedragen € 5.000,- per deelnemer, excl. BTW. Voor een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie geldt een kortingspercentage van 40%.

De deelnamekosten zijn inclusief:

 • – Studiemateriaal: Black Belt map, Boeken en Memory Stick
 • – Lunch, koffie en frisdrank
 • – Examen en certificering
 • Begeleiding bij het Black Belt project

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van Minitab 17, 18 of 19. Deze statistische software is onmisbaar voor Black Belts. Indien u niet beschikt over een Minitab licentie, kunt u die zelf of via ons bestellen. Kosten per licentie kunt u vinden via minitab.com.  U kunt ook kosteloos gebruik maken van de tijdelijke Minitab 17 licentie.

Eventuele kosten voor diner en hotelovernachting zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar beekhout@wxs.nl of beekhout@planet.nl.

Download Black Belt Curriculum